✂️ DARMOWA WYSYŁKA ✂️
Dostępne plany płatności!


0

Twój koszyk jest pusty

Polityka gwarancyjna

Ostatnia aktualizacja 4 June 2021

Gwarancja na japońskie nożyczki

OGRANICZONA GWARANCJA NA USTERKI

Niniejszy dokument ustanawia ograniczoną gwarancję na niektóre produkty wytwarzane przez Nippon Shears Pty Ltd ACN 641 863 578 jako powiernika The Adams Scissor Trust ABN 68 501 252 754, działającego jako Japan Scissors ('Japońskie nożyczki","we","us', lub 'nasz'). Osoba, która kupiła produkt Japan Scissors, będzie określana w tym dokumencie jako „ty"lub"Twój".

Produkty Japan Scissors są wytwarzane zgodnie z wysokimi standardami jakości i są poddawane dokładnym testom i kontrolom przed ich sprzedażą. Jako kupujący, oprócz ustawowych praw i środków prawnych, Japan Scissors gwarantuje wszystkie swoje produkty, które sprzedaje bezpośrednio Tobie (Produkty) od wadliwego wykonania od daty zakupu przez Ciebie przez Okres Gwarancyjny określony poniżej.

Niniejsza gwarancja określa warunki naszej gwarancji na wady. Nasze gwarancje podlegają również naszym warunkom internetowym, dostępnym pod adresem https://www.japanscissors.com.au/pages/terms-of-service (Warunki sprzedaży).

Należy pamiętać, że z niniejszej gwarancji na wady mogą korzystać wyłącznie kupujący, którzy zakupili Produkty bezpośrednio od nas.

1. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWA KONSUMENTA W AUSTRALII

Nasze towary są objęte gwarancjami, których nie można wykluczyć zgodnie z australijskim prawem konsumenckim. Masz prawo do wymiany lub zwrotu kosztów w przypadku poważnej awarii oraz odszkodowania za wszelkie inne możliwe do przewidzenia straty lub uszkodzenia. Masz również prawo do naprawy lub wymiany towarów, jeśli towary nie są odpowiedniej jakości, a awaria nie oznacza poważnej awarii.

2. PRODUKTY OBJĘTE GWARANCJĄ

Następujące produkty są objęte niniejszą gwarancją przez okres gwarancji określony w poniższej tabeli, począwszy od daty zakupu produktu.

Produkt

Okres gwarancji 

Nożyczki Juntetsu

Dożywotnia gwarancja

Ichiro Nożyczki

Dożywotnia gwarancja

Inne produkty (np. nożyczki, maszynki do golenia, akcesoria do strzyżenia, ostrza i grzebienie do włosów) firmy Japan Scissors 

Dożywotnia gwarancja 

Mina Nożyczki

2 lata gwarancji

Jaguar Niemcy Nożyczki

Roczna gwarancja, o ile nie określono inaczej.

Yasaka Nożyce (Seiki)

1 lata gwarancji


3. WYŁĄCZENIA

Niniejsza Gwarancja nie ma zastosowania do jakichkolwiek problemów z Produktami wynikających z jakichkolwiek problemów z Produktami wynikających z:

 • regularne zużycie, w tym tępe lub tępe ostrza;
 • niewłaściwe użycie, w tym jeśli takie użycie powoduje chemiczne lub fizyczne uszkodzenie Produktów lub części Produktów (takich jak ostrza lub regulator napięcia);
 • brak należytej staranności w odniesieniu do Produktów, w tym jeśli taka awaria skutkuje przypadkowym uszkodzeniem (takim jak odpryski lub upuszczenie);
 • niewłaściwe użytkowanie, konserwacja, ostrzenie, czyszczenie, dokręcanie lub w inny sposób dbanie o Produkty zgodnie z naszymi instrukcjami obsługi;
 • instalacja Produktów (jeśli dotyczy); lub
 • nieautoryzowane modyfikacje naszych Produktów.

4. ZWROT TOWARU

Przyjmiemy zwroty Twojego Produktu tylko wtedy, gdy:

 • Produkt jest wadliwy, a Ty przestrzegasz postanowień niniejszej Gwarancji i naszych Warunków Sprzedaży; lub
 • wyrażamy pisemną zgodę na przyjęcie zwrotu Produktu.

5. GWARANCJA NA WADLIWY PRODUKT

Jeśli uważasz, że Twój Produkt jest wadliwy, a Okres Gwarancyjny (zdefiniowany powyżej) nie wygasł w odniesieniu do:

 • Twój produkt; oraz
 • wady Twojego Produktu,

powinieneś niezwłocznie nas o tym powiadomić, kontaktując się z nami pod adresem hello@japanscissors.com.au

Wypełniając formularz do nas, musisz podać:

 • pełny opis wady (w tym zdjęcia i/lub filmy demonstrujące wadę); oraz
 • dowód zakupu Produktu bezpośrednio od nas (Odbiór produktu).

6. PRZESTAŃ KORZYSTAĆ Z PRODUKTU

Gdy tylko zdasz sobie sprawę, że Twój Produkt może być wadliwy, musisz natychmiast zaprzestać korzystania z Produktu.

7.1 JAK ZŁOŻYĆ ROSZCZENIE W RAMACH NINIEJSZEJ GWARANCJI

7.2 PO OTRZYMANIU TWOJEGO FORMULARZA

Jeśli ustalimy, że Twój Produkt może być wadliwy, poprosimy Cię o odesłanie Produktu do nas, na Twój koszt, w celu dalszej kontroli, w tym akcesoriów, instrukcji, dokumentacji lub rejestracji dostarczonych z produktem (i musisz to zrobić, jeśli jest to o co prosimy).

Zastrzegamy sobie prawo do dalszej kontroli przed uznaniem Produktu za wadliwy.

7.3 PO PRZEGLĄDZIE - GWARANCJA NIE OBOWIĄZUJE

Jeśli stwierdzimy w naszej uzasadnionej opinii, że Twój Produkt nie jest wadliwy lub jeśli:

 • Wyłączenie ma zastosowanie (zdefiniowane powyżej) do Twojego Produktu;
 • Produkt był serwisowany przez osobę inną niż osoba upoważniona przez nas na piśmie do serwisowania Produktu,

następnie możemy w odniesieniu do Produktu odmówić zwrotu, nie dokonać zwrotu pieniędzy i przenieść wszelkie wydatki osób trzecich, które ponieśliśmy w związku z kontrolą i oceną Produktu.

Jeśli odmówimy zwrotu i nie dokonamy zwrotu pieniędzy, zgodnie z Twoim wyborem:

 • odesłać Produkt z powrotem do Ciebie na Twój koszt (zastrzegamy sobie prawo do zażądania zapłaty z góry w odniesieniu do wszelkich kosztów dostawy należnych przez Ciebie za wysłanie do nas Produktu zgodnie z niniejszą klauzulą);
 • zachować lub zutylizować Produkt.
 • PO PRZEGLĄDZIE - GWARANCJA OBOWIĄZUJE

Jeśli:

 • ustalimy, że Twój Produkt jest wadliwy;
 • otrzymaliśmy Potwierdzenie Produktu w odniesieniu do Twojego Produktu;
 • Potwierdzenie Produktu wskazuje, że jesteś osobą, która kupiła od nas Produkt (niniejsza gwarancja nie podlega przeniesieniu);
 • żadne Wykluczenie nie ma zastosowania do Twojego Produktu; oraz
 • przestrzegałeś postanowień niniejszej Gwarancji i Warunków Sprzedaży,

następnie albo:

 • nagrodzi Cię pełną kwotą zapłaconą za Twój Produkt (w tym koszty wysyłki, jeśli wysłałeś Produkt do nas w celu sprawdzenia) i możesz zażądać zwrotu pieniędzy lub wymiany. Wszystkie zwroty zostaną zwrócone na Twoją pierwotną metodę płatności, chyba że zażądasz inaczej, a my zatwierdzimy tę prośbę;
 • wymienić Produkt w rozsądnym terminie, bez dodatkowych kosztów dla Ciebie, w czasie i miejscu, które zostały Ci przez nas uzasadnione; lub
 • naprawić Produkt w rozsądnym terminie, bez dodatkowych kosztów, w czasie i miejscu, które zostały przez nas rozsądnie poinformowane.

Jeśli problem z Twoim Produktem jest poważny, możesz wybrać, które z trzech powyższych działań zostaną podjęte. Jeśli problem z produktem jest nie major, wtedy zdecydujemy, jakie działanie podjąć.

Jeśli masz prawo do zwrotu pieniędzy w ramach niniejszej Gwarancji i ubiegasz się o zwrot kosztów za odesłanie Produktu do nas w celu sprawdzenia, musisz wysłać do nas e-mail z potwierdzeniem zapłaty za ten koszt wysyłki na adres e-mail podany powyżej. Bez paragonu nie zwrócimy kosztów przesyłki.

8. ZWROTY

Jeśli nie zastosujesz się do postanowień niniejszej Gwarancji lub Warunków sprzedaży w odniesieniu do Produktu będącego przedmiotem żądanego zwrotu, w tym produktów wadliwych, możemy, według naszego uznania, dokonać tylko częściowego zwrotu pieniędzy lub nie dokonać zwrotu w odniesieniu do takiego Produktu, pod warunkiem, że żadne z postanowień niniejszej Gwarancji nie ma na celu ograniczenia działania jakichkolwiek gwarancji producenta, do których możesz być uprawniony, lub jakichkolwiek praw, których nie można wyłączyć na mocy obowiązującego prawa.

9. BRAK INNYCH GWARANCJI

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, wszystkie wyraźne lub dorozumiane oświadczenia i gwarancje, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszym dokumencie gwarancyjnym lub w wydanych przez nas pisemnych warunkach, są wyłączone.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo wyłączamy wszelką odpowiedzialność, która może powstać w wyniku dochodzenia roszczenia gwarancyjnego zgodnie z niniejszym dokumentem gwarancyjnym.

11. JURYSDYKCJA

Niniejszy dokument gwarancyjny podlega prawu Australii Zachodniej w Australii.